Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 4 - December 2018

Projektidé og pilotoplande (s 144)
Søren Kolind Hvid

Kvælstofregulering og målretning med målinger (s 147)
Søren Kolind Hvid

Sådan måles potentiale for kvælstofudvaskning (s 150)
Christen D. Børgesen, Kristoffer Piil, Finn P. Vinther, Søren Kolind Hvid

N-min som indikator for kvælstofudvaskning (s 154)
Christen D. Børgesen, Estée Swartz, Finn D. Vinther, Kristoffer Piil, Søren Kolind Hvid

N-min varierer med afgrøde og dyrkningshistorie (s 158)
Camilla Lemming, Kristoffer Piil, Philipp Trénel, Søren Kolind Hvid

Koncept for kvælstofregulering på basis af drænmålinger (s 1162)
Bo V. Iversen, Charlotte Kjærgaard, Gitte Blicher Mathiesen, Anker Laier Højbjerg

Kvælstoftransport i dræn (s 165)
Bo V. Iversen, Charlotte Kjærgaard

Hvordan måles kvælstof i vandløb? (s 168)
Sofie G, W. van't Veen, Henrik Tornbjerg, Jørgen Windolf, Ane Kjeldgaard, Niels B. Ovesen, Jane R. Poulsen, Brian Kronvang

Et kvælstofudledningskort (s 173)
Sofie G. W. van't Veen, Arne Kjeldgaard, Henrik Tornbjerg, Jørgen Windolf, Niels B. Ovesen, Gitte Blicher-Mathiesen, Brian Kronvang

Enkel metode til måling af nitrat i vandløb (s 178)

Hubert de Jonge, Sofie G. W. van't Veen, Brian Kronvang, Peter Mortensen

Udfordringer ved estimering af lokal nitratretention (s 182)
Ida M. V. Christiansen, Anker L. Højbjerg

Vand og kvælstof fra mark til fjord (s 186)
Gitte Blicher-Mathiesen, Henrik Tornbjerg, Kristoffer Piil, Bo Vangsø Iversen, Jane R. Poulsen, Sofie van't Veen, Brian Kronvang, Anker Laier Højbjerg, Søren Kolind Hvid