Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 4 - December 2017

Synspunkt: Genskab "naturlige" forhold ved naturgenopretning (s 130)
Jan Nielsen
Dyrkning sender fortidens kulstof fra jord til fjord (s 132)
Thomas Hammershøy Alnor, Søren Munch Kristiansen, Daniel Graeber, Brian Kronvang
Temperaturdynamik i små søer - daglig lagdeling og opblanding (s 137)
Kenneth Thorø Martinsen, Mikkel René Andersen, Theis Kragh, Kaj Sand-Jensen
Nyt om gammelt kvælstof (s 141)
Poul Nordemann Jensen, Brian Kronvang, Jørgen E. Olesen
Betydningen af forskellige grødeskæringsmetoder, herunder Aalborgmetoden, for fysiske forhold i vandløb (s 145)
Helena Kallestrup, Lisbeth Henriksen, Jes J. Rasmussen, Dagmar K. Andersen, Morten L. Pedersen, Tenna Riis, Peter Munk, Annette Baattrup-Pedersen
Aalborgmetodens effekt på plante- og smådyrssamfund i vandløb (s 150)
Lisbeth E. Henriksen, Helena Kallestrup, Anne S. Nielsen, Dagmar Kappel Andersen, Jes J. Rasmussen, Morten Lauge Pedersen, Tenna Riis, Annette Baattrup-Pedersen
Eutrofieringsindeks viser, om kvælstof eller fosfor begrænser algerne (s 155)
Benjamin Nielsen
Ice Pigging: Ny metode til rensning af drikkevandsledninger (s 160)
Loren Ramsay, Gudmundur Andresson, Anne Bjerrum Juhl, Rasmus Bærentzen
Nye overdrev på Naturstyrelsen Fyns arealer (s 164)
Erik Vinther, Jonas Hansen, Jesper Vagn Christensen, Søren Kirk Strandgaard, Annette Strøm Jacobsen, Hans Brendstrup, Nicolaj Lundberg Aaskoven