Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 4 - December 2016

Synspunkt: Hvordan opnår vi effektiv restaurering? - Vejen til et bedre vandmiljø i fremtiden (s 122)
Emilie Kallenbach, Nikolai Friberg
Miljøstyring af vandindvinding med kunstig intelligens (s 124)
Henrik Juul, Susie Sinding Barfod
Godsbanearealet i Aalborg - En helhedsorienteret bydel tilpasset fremtidens klima (s 127)
Anja Wejs, Anne Juul Andersen
Forunderlige forskningsfortællinger: Luft gennem vingerne (s 132)
Bent Lauge Madsen
Hvad gør sedimentaflejring ved vegetationen i ådalene? (s 137)
Dagmar Kappel Andersen, Annette Baattrup-Pedersen
Hvad ved vi om marine virkemidler? (s 141)
Karen Timmermann, Anders Chr. Eriksen, Annette Bruhn, Henrik Fossing, Jens Kjerulf Petersen, Mogens Flindt
Kloakering i det åbne land forbedrer tilstanden af Fribrødre Å (s 145)
Carsten Bjørn, Søren Kock Laursen, Flemming Bach
Interessekortlægning i bynære vandhuller - konflikt mellem natur, rekreative interesser og spildevand (s 149)
Carsten Bjørn, Charlotte Zornig Petersen, Anja A. Hansen, Lone Güldner Kolenda
Løgfrø i Herning Kommune (s 153)
Louise Berg Hansen, Per Klit Christensen
Harrestrup Å Kapacitetsplan 2016 (s 156)
Jørn Torp Pedersen, Hauge Wessberg Larsen, Anne Steensen Blicher