Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 4 - December 2015

Synspunkt: Ny pulje til jordrensning vil gavne yderområder og teknologiudvikling (s 122)
Mads Leerbech Jensen

Effekt af filtermedier på opstart af biofiltre (s 124)
Ditte Andreasen Søborg, Torben Lund Skovhus

Værktøj til vurdering af LAR-potentiale (s 127)
Sara Maria Lerer, Martin Abrahamsen Vester, Hjalte Jomo Danielsen Sørup, Karsten Arnbjerg-Nielsen, Peter Steen Mikkelsen

Ressourcen regnvand (s 131)
Erling Holm

Teknologier ved behandling af ballastvand (s 135)
Pernille Bohn, Frank Stuer-Lauridsen

Overvågning af havmiljøet (s 139)
Claus Hagebro

Sundhedsrisiko ved oversvømmelser (s 143)
Anders Chr. Eriksen, Nina Donna Sto. Domingo, Ann Dorrit Enevoldsen, Gerald Heinicke, Claus Jørgensen, Ole Mark

Den danske vandproces - set med kommunale øjne (s 148)
Sanne Vammen Larsen, Helle Nielsen

Offergas-målinger på renseanlæg (s 150)
Torben With Ottosen, Peter Andreasen

Sattelitovervågning af søers klorofylindhold (s 153)
Lars Boye Hansen, Silvia Huber, Rikke Margrethe Closter, Hanne Kaas, Henrik Andersson, Torben Bramming Jørgensen, Martin Søndergaard

VARSKO: Varsling af oversvømmelser fra havet (s 157)
Nils Drønen, Kristine Skovgaard Madsen