Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - September 2019

Synspunkt: Kan vandløbs-indsatsen måles og vejes med et meningsfyldt tal?(s 90)
Bent Lauge Madsen

Mange flere fisk efter genskabelse af naturlige forhold i vandløb (s 92)
Jan Nielsen, Finn Sivebæk, Kim Aarestrup, Stig Pedersen, Anders Koed

Husk frøerne i den nye by (s 96)
Martin Hesseløe, John Frisenvænge, Mette Bjerre Larsen

Kan vi finde løgfrø med eDNA? (s 100)
Martin Hesseløe, Søren Nøhr Thomsen, Steen W. Knudsen, Peter Rask Møller, Lars Dyhrberg Bruun

Vådområdet ved Von Å genbesøgt - projektets betydning for smådyr og fisk (s 103)
Rasmus Ejbye-Ernst, Kim Iversen, Klaus Kevin Kristensen, Per Søby Jensen

Borearkivets digitalisering i Aarhus Amt (s 107)
Richard Thomsen

Effekter af droslede regnudløb på vandløb (s 111)
Sara Egemose, Lukasz Koziel, Claudia Karlsen, Mette Juhl, Mogens Flindt

Ålegræskatastrofen i 1930erne - svampesygdom og opvarmning genbesøgt (s 114)
Kaj Sand-Jensen

Bæveren - Hvordan kan vi afværge konflikter med dæmninger? (s 118)
Lea Nissen

Miljøets fodspor (s 121)
Henrik Sandbech, Mogens Moe

Grødens betydning for vandføring (s 124)
Torben Larsen, Frederik Jordan Vind Andersen, Morten Nørgaard Stenkær, Thomas Ruby Bentzen

Hvor farligt er det at drikke vand med pesticider? (s 127)
Helle Buchardt Boyd