Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - September 2018

Synspunkt: Stille flyder vandløbsloven (s 92)
Bent Lauge Madsen

Sjældne planter i danske vandløb (s 94)
Helena Kallestrup, Lisbeth Henriksen, Jes Rasmussen, Peter Wiberg-Larsen, Jens Christian Schou, Annette Baattrup-Pedersen, Tenna Riis

Danske Søtyper (s 97)
Martin Søndergaard, Liselotte S. Johansson

Kalkudfældning, fotosyntese og fosforbinding hos kransnålalger i småsøer (s 101)
Kaj Sand-Jensen, Mikkel Andersen, Theis Kragh, Emil Kristensen, Kenneth Martinsen

Miljøtilstanden i Ringkøbing Fjord (s 105)
Flemming Gertz

Iltsvindshændelser i vandløb sommeren 2018 (s 109)
Bjarne Moeslund, Klaus Schlünsen, Gunnar Peter Jensen, Henrik Skovgaard, Henning Hermansen, Bjarke Ibsen Dehli

Hyppigere iltsvind i søer i et varmere klima - Et forvarsel i Filsø? (s 114)
Theis Kragh, Kaj Sand-Jensen

N og P udveksling ved Gyldensteen Kystlagune (s 119)
Erik Kristensen, Thomas Valdemarsen, Marianne Holmer, Cintia Q. Quintana, Mogens R. flindt

Usikkerhed i kvælstofretention udnyttes (s 123)
Fatmeh Hashemi, Anne L. Hansen, Jørgen E. Olesen

Nyt værktøj styrker naturgenopretning (s 127)

Jonas Ribergaard Rasmussen, Mathias Kusk, Signe Barnes

Fosfortab fra våde lavbundsjorde (s 131)
Rasmus J. Petersen, Christian Prinds, Bo V. Iversen, Charlotte Kjærgaard

Minivådområder reducerer fosfortab fra drænede marker (s 135)
Lipe R. D. Mendes, Bo V. Iversen, Charlotte Kjærgaard

Vi kan ikke dokumentere at genopretninger i vandløb virker(s 139)
Lisbeth D. Henriksen, Helena Kallestrup, Jes J. Rasmussen, Peter Wiberg-Larsen, Tenna Riis, Annette Baattrup-Pedersen