Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - September 2017

Synspunkt: Faglighed i miljødebatten (s 82)
Charlotte Kjærgaard

TEMA: Filtre i landskabet
Minivådområder - et nyt kollektivt virkemiddel (s 84)
Charlotte Kjærgaard, Carl Christian Hoffmann, Flemming Gertz, Bo V. Iversen

Plante- og faunadiversitet i minivådområder (s 89)
Beate Strandberg
Kvælstoffjernelse i matricevådområder (s 93)
Carl Christian Hoffmann, Charlotte Kjærgaard

Matricevådområder - et miljøvirkemiddel eller et klima problem! (s 97)
Jacob Bruun, Carl Christian Hoffmann, Charlotte Kjærgaard

Optimeret kvælstoffjernelse i matricevådområder (s 101)
Carl Christian Hoffmann, Charlotte Kjærgaard

Filtre i landskabet øger retentionen (s 106)
Charlotte Kjærgaard, Carl Christian Hoffmann, Bo V. Iversen

Hvordan virker Intelligente BufferZoner? (s 111)
Brian Kronvang, Henning Jensen, Sara Egemose, Carl Christian Hoffmann, Niels B. Ovesen, Flemming Gertz, Dominik Zak

Tilstanden i danske råstofzoner (s 116)
Martin Søndergaard, Torben L. Lauridsen, Liselotte S. Johansson, Erik Jeppesen

Tidslig målretning af kvælstofindsats for Karrebæk Fjord (s 120)

Flemming Gertz

Vandet er blevet klarere (s 123)
Hans Schrøder, Niels Kristian Højerslev

Aalborgmetoden som alternativ grødeskæringsmetode (s 125)
Lisbeth D. Henriksen, Søren E. Larsen, Helena Kallestrup, Tenna Riis, Annette Baattrup-Pedersen