Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - September 2017

Synspunkt: Faglighed i miljødebatten (s 82)
Charlotte Kjærgaard
TEMA: Filtre i landskabet
Minivådområder - et nyt kollektivt virkemiddel (s 84)
Charlotte Kjærgaard, Carl Christian Hoffmann, Flemming Gertz, Bo V. Iversen
Plante- og faunadiversitet i minivådområder (s 89)
Beate Strandberg
Kvælstoffjernelse i matricevådområder (s 93)
Carl Christian Hoffmann, Charlotte Kjærgaard
Matricevådområder - et miljøvirkemiddel eller et klima problem! (s 97)
Jacob Bruun, Carl Christian Hoffmann, Charlotte Kjærgaard
Optimeret kvælstoffjernelse i matricevådområder (s 101)
Carl Christian Hoffmann, Charlotte Kjærgaard
Filtre i landskabet øger retentionen (s 106)
Charlotte Kjærgaard, Carl Christian Hoffmann, Bo V. Iversen
Hvordan virker Intelligente BufferZoner? (s 111)
Brian Kronvang, Henning Jensen, Sara Egemose, Carl Christian Hoffmann, Niels B. Ovesen, Flemming Gertz, Dominik Zak
Tilstanden i danske råstofsøer (s 116)
Martin Søndergaard, Torben L. Lauridsen, Liselotte S. Johansson, Erik Jeppesen
Tidslig målretning af kvælstofindsats for Karrebæk Fjord (s 120)

Flemming Gertz
Vandet er blevet klarere (s 123)
Hans Schrøder, Niels Kristian Højerslev
Aalborgmetoden som alternativ grødeskæringsmetode (s 125)
Lisbeth D. Henriksen, Søren E. Larsen, Helena Kallestrup, Tenna Riis, Annette Baattrup-Pedersen