Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - September 2016

Synspunkt: Naturgenopretning er en kommunal kerneopgave (s 82)
Lars Kaalund
Hydrologiens betydning for mosser i rigkær (s 84)
Johanne Fagerlind Hangaard
Omme Ådal (s 87)
Bo Levesen
Vådområder virker (s 91)
Jørgen Windolf, Henrik Tornbjerg, Carl Christian Hoffmann, Brian Kronvang
Den genskabte oase i havet ved Læsø Trindel (s 96)
Ulrik Chr. Berggreen, Else Marie Stamphøj, Marie-Louise Krawack, Karsten Dahl
Eutrofiering i Østersøen: Kuren virker (s 100)
Jesper H. Andersen, Jacob Carstensen, Ciaran Murray
Kan styret dræning reducere kvælstofudledningen? (s 104)
Christen D. Børgesen, I. K. Thomsen, F. P. Vinther, M. V. Carstensen, E. O. Bach, A. B. Møller, M. Deichmann, S. K. Hviid, N. B. Olesen, B. Kronvang, B. Moeslund
Effektiv kortlægning af råstofforekomster (s 108)
Jesper Pedersen, Anders V. Christiansen, Esben Auken, Morten Steen
Rent ubehandlet drikkevand - kan vi bevare drømmen? (s 111)
Erik Arvin
Sæt pris på miljøpåvirkningen (s 118)
Dorte Glensvig, Steffen Brøgger-Jensen, Mette Dalsgaard