Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 3 - September 2015

Synspunkt: Enormt spild af overskudsjord skal og kan stoppes (s 82)
Jakob Lemming

Metallers biotilgængelighed afgør toksicitet og overholdelse af kvalitetskriterier (s 84)
Jens Tørsløv, Tina Slothuus

Samspillet mellem grundvand, rigkær og oversvømmelser (s 486)
Bertel Nilsson, Rasmus Ejrnæs, Erik Vinther, Lærke Thorling, Dagmar Andersen

Filsø - den vestjyske kæmpe bag klitterne ved Henne (s 91)
Kathrine Petersen, Theis Kragh, Kaj Sand-Jensen

Haveet sletter ikke alle spor - påvisning af en lokal forurening i et kystvand (s 95)
Michael Olesen, Peter Mæhl, Bo Mammen Kruse

Filterjord - et spadestik dybere (s 101)
Simon Toft Ingvertsen, Karin Cederkvist, Marina Bergen Jensen

Økologisk restaurering langs Øle Å med afsæt i forskningsspørgsmål og effektmålinger (s 105)
Lars Baadstrup-Spohr, Kaj Sand-Jensen, Jonas Morsing, Kenneth Martinsen, Jørgen Bo Larsen, Karsten Raulund-Rasmussen

Overimplementerer Danmark Göteborg protokollen? (s 110)
Jesper Bak

På tide at bremse kampen om ådalene (s 114)
Henrik Vest Sørensen

DBSync - opdateret adgang til PCJuipiterXL (s 116)
Peter Scharling, Martin Hansen

Brug af sekundavand i vandkiosker (s 118)
Marianne B. Marcher Juhl