Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - Maj 2020

Synspunkt: Glem nu de kulturenge - lokummet brænder!(s 42)
Rasmus Ejrnæs, Hans Henrik Bruun

Østrogene effekter i ferskvandsmiljøet (s 44)
Jane Ebsen Morthorst, Henrik Holbech, Knud Ladegaard Pedersen, Poul Bjerregaard

Datering af grundvand og grundvandsforurening (s 47)
Christian Nyrup Albers, Rasmus Jakobsen, Jens Aamand, Klaus Hinsby, Jacob Kidmose, Peter van der Keur

Satelitter til kortlægning af oversvømmelser (s 51)
Mads Christensen, Rasmus Borgstrøm

Klimatorium i Lemvig (s 54)
Sarah Lund, Lars Nørgård, Holmegaard

Plantedække og kvælstofudvaskning i vinterhvede (s 56)
Merete Styczen, Efstathios Diamantopoulos, Jacob G. Gyldengren, Troels Toft

Kvælstof- og fosforbegrænsning i danske fjorde (s 59)
Flemming Gertz, Line Kolding Thostrup, Sebastian Piet Zacho

Returskyl - Vandbehandlingens problembarn (s 63)
Loren Ramsay, Søren Bastholm Olesen, Sara Starcke, Feng Du, Majbritt Lund, Rasmus Bærentzen, Claus Paludan Hynkemejer, Thomas Vogn Kjeldsen, Ditte Andreasen Søborg

Vakuumkloakering version 2 i Danmark (s 69)
Camilla Merkel, Lars Daugaard Andersen

Hvad sker, hvis vi slukker for ilten? (s 73)
Benjamin Nielsen

Vådområder og drænvirkemidler: Næringsstofeffekter (s 77)
Carl Christian Hoffmann, Dominik Zak, Brian Kronvang, Charlotte Kjærgaard, Mette Vodder Carstensen, Joachim Audet