Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - Maj 2019

Synspunkt: Mange forureningskilder påvirker grundvandskvaliteten - vi behøver fælles løsninger for at sikre fremtidige generationer(s 48)
Poul L. Bjerg, Astrid Zeuthen Jeppesen

Klimaændringers betydning for europæisk landbrug (s 50)
Jørgen E. Olesen

Evidensbaseret naturforvaltning af moser (s 56)
Bertel Nilsson, Henriette Voigt, Jacob B. Kidmose

Undervandsplanters rolle i minivådområder (s 60)
Annica Olesen, Solvei M. Jensen, Annette B. Alnøe, Annette Baattrup-Pedersen, Torben L. Lauridsen, Brian K. Sorrell, Tenna Riis

Fuglenes biodiversitet i nye danske søer (s 64)
Mathias Juul Møller, Kaj Sand-Jensen, Lars Båstrup-Spohr

Kildepladsbeskyttelse: mangan, arsen og jern som “show-stoppere” i afværgeanlæg (s 69)
Jennie Bjerring Madsen, Søren Munch Kristiansen, Bo Vægter

Censorbaseret badevandsvarsling (s 73)
Nikolaj Kruse Christensen, Søren Bastholm, Michael R. Rasmussen

Sjældne smådyr i danske vandløb (s 78)
Peter Wiberg-Larsens, Jes J. Rasmussen, Tenna Riis, Annette Baattrup-Pedersen

Udtjente fundamenter i havet - menneskeskabte oaser eller marint affald? (s 81)
Jon C. Svendsen, Bo M. Kruse, J. Rasmus Nielsen, Jeppe Olsen, Aage K. O. Alstrup

Kan vi måle vandkvalitet i vandløb med DNA? (s 85)
Martin Hesseløe, Nadieh de Jonge, Jeppe Lund Nielsen