Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - Maj 2017

Synspunkt: Kampen mod vandet - Hvem bliver sorteper? (s 42)
Steen Gade
Forudsigelse af nedbør til hydrologiske prognoser (s 44)
Bent Hansen Sass, Claus Petersen, Rashpal Gill, Thomas Bøvith, David Getreuer Jensen, Michael Rasmussen
Mere vand til markvanding med sæsonprognoser (s 48)
Søren Kolind Hvid, Jacob B. Kidmose, Jens Christian Refsgaard, Henrik Madsen
Klimatilpasning - mulighed og faldgrube (s 51)
Lars Troldborg, Mike Boesen, Agnete Jørgensen, Jacob B. Kidmose, Jens Christian Refsgaard
Data assimilering - kombination af hydrologiske modeller og data (s 55)
Marc Ridler, Donghua Zhang, Jens Christion Refsgaard, Karsten Høgh Jensen, Henrik Madsen
Real-tids varsling af grundvand og afstrømning ved motorvejen i Silkeborg (s 59)
Jens Christian Refsgaard, Øyvind Hole, Marc-Etienne Ridler, Diana Lucatero, Claus Petersen, Xin He, Lars Troldberg, Jacob B. Kidmose, Henrik Madsen
Hydrologisk realtids monitering og prognoser - muligheder og udfordringer (s 62)
Henrik Madsen, Jens Christian Refsgaard, Karsten Høeg Jensen, Michael R. Rasmussen, Bent Hansen Sass, Arnold Heemink, Søren Kolind Hvid, Agnete Jørgensen, Johan Lassen
Nye danske søer - design af optimal miljøtilstand og biodiversitet (s 65)
Kaj Sand-Jensen, Theis Kragh, Jens Borum, Lars Bådstrup-Spohr, Sara Egemose, Henning S. Jensen, Erik Jeppesen, Kasper Reitzel, Martin Søndergaard
Manningtallet for vandløb - en uudtømmelig kilde til diskussion (s 70)
Torben Larsen
Find beskyttet vandbille med e-DNA (s 74)

Martin Hesseløe, Morten Larsen, Steen W. Knudsen, Lars Lønsman Iversen, Peter Rask Møller, Torben Hviid
Birkesø - når klart vand ikke er nok (s 77)
Henrik Skovgaard, Bjarne Moeslund, Kjeld Schrøder Thomsen