Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - Maj 2016

TEMA: CLEAR

Indledning: Center for Sørestaurering - CLEAR (s 42)
Frede Ø. Andersen, Hennng S. Jensen

Nordborg Sø - 10 år efter restaurering (s 44)
Sara Egemose, Mogens R. Flindt, Erik Jeppesen, Henning S. Jensen
Restaurering af danske søer med aluminium (s 47)
Henning S. Jensen, Sara Egemose, Kasper Reitzel, Thomas Aabling, Immaculada de Vicente, Nanna Rosenqvist, Poul Bjerregaard, Frede Ø. Andersen
Væng Sø - to biomanipulationer og 30 års overvågning (s 51)
Martin Søndergaard, Erik Jeppesen, Torben L. Lauridsen, Frank Landkildehus, Jacob Kidmose
Vandremusling - en "ny" spiller i danske søer (s 55)
Kirsten S. Christoffersen
Spiller kvælstof en rolle for tilstanden i søerne? (s 59)
Saara Olsen, Martin Søndergaard, Erik Jeppesen, Suting Zhao, Wei Li
Lobeliesøer - trusler og restaurering (s 63)
Ole Pedersen, Lars Baadstrup-Spohr, Mikkel Madsen-Østerbye, Emil Kristensen, Theis Kragh, Mikkel René Andersen, Frede Ø. Andersen, Kaj Sand-Jensen
Naturgenopretning af Filsø - hurtig afvikling af næringsfrigivelsen fra de oversvømmede kornmarker (s 66)
Theis Kragh, Kathrine Petersen, Kaj Sand-Jensen
Grundvand og søer (s 72)
Bertel Nilsson, Peter Engesgaard, Jacob B. Kidmose, Jolanta Kazmierczak
Procesbaserede sømodeller til forskning og målrettet forvaltning (s 76)
Dennis Trolle, Karsten Bolding, Erik Jeppesen, Mogens Flindt, Anders Nielsen, Fenjuan Hu