Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 2 - Maj 2015

Synspunkt: Når data flyder som puslespilsbrikker (s 42)
Rikke Hansen

Får vi mere vand, når nåleskov bliver til løvskov? (s 44)
Jesper R. Christiansen, Per Gundersen, Torben O. Sonnenborg

Nyudviklet FluxSampler måler grundvandets hastighed og strømning (s 48)
Steffen Damsgaard Nielsen, Hubert de Jonge, Mads Terkelsen

Konsekvenser for grundvandskvaliteten ved råstofindvinding under grundvandspejlet (s 52)
Camilla Sulsbrück, Lars G. Ernst, Niels Peter Arildskov, Torsten Holmboe

Våde Naturtyper i det udrænede og drænede landskab (s 56)
Bertel Nilsson, Mogens Humlekrog Greve, Mette Balslev Greve, Marianne B. Wiese, Lisbeth Tougaard, Sonja Li Tind

Blåt klip: Hormoner i spildevand ændrer reproduktionsevnen hos fisk (s 59)
Claus Hagebro

Behandling af drikkevand i Danmark 1978-2014 (s 60)
Elin Dichmann Jensen

Danmarks klitnatur trues af stabilitet (s 64)
Ane Kirstine Brunbjerg, Gorm Pilgaard Jørgensen, Kristian Mandsberg Nielsen, Morten Lauge Pedersen, Jens-Christian Svenning, Rasmus Ejrnæs

Samarbejde om klimatilpasning i Rødby Fjord oplandet (s 69)
Dan Raahauge, Regitze Lassen, Preben Hansen, Jan Gregersen, Jacob Gudbjerg, Birgit Paludan

Thyborøn Kanals betydning for kysterosion på den jyske vedstkyss sydlige del (s 73)
Torben Larsen, Jørgen Bülow Beck

MODFLOW-LID kvantificerer LAR-effekten (s 76)
Jan Jeppesen, Christian Ammitsøe