Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - Februar 2017

Synspunkt: Vandløbs-oplandets tragedie (s 2)
Bent Lauge Madsen
Udfordringer ved målrettet regulering af kvælstof - og hvordan projektet TReNDS vil bidrage til en løsning (s 4)
Anker Laier Højberg, Jens Christian Refsgaard, Anne Lausten Hansen, Charlotte Kjærgaard, Bo Vangsø, Peter Engesgaard, Flemming Gertz
Måling af vandkvalitet i overløbsbygværker (s 9)
Lea Olesen, Peter Steen Mikkelsen, Lucia Vezzaro
Vandskabsmalere: L. A. Ring og miljøteknologien (s 13)
M. H. Christensen
Ophobes nanopartikler i fødekæden? (s 16)
Stine Rosendal Tangaa, Farban R. Khan, Margrethe-Winther Nielsen, Henriette Selck
Naturlig vandstand i moser langs Karup Å (s 20)
Louise Berg Hansen, Jann Ribergaard, Keld Mortensen
Sand- og fedtfang på rensningsanlæg (s 23)
Mogens Henze

Økologisk flow kræver dynamisk grundvands-overfladevandsmodel (s 24)
Hans Jørgen Henriksen
Naturlig hydrologi i Naturstyrelsens skove (s 29)
Mogens Krog, Anders Refsgaard, Frank Østergaard, Mads Jensen
Lodsejere redder naturperler (s 35)

Tina Charlotte Moustgaard Pedersen
Leverikten og brøndkarse: Et risikabelt bekendtskab (s 38)
Bent Lauge Madsen