Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord - Nr. 1 - Februar 2016

Synspunkt: Hurra! Hurra! (s 2)
Karsten Arnbjerg-Nielsen
Rekonstruktion af planternes udviklingshistorie - benspænd forvandles til frugtbart forskningsemne (s 4)
Kaj Sand-Jensen
Stofbelastning fra overløbsbygværker (s 10)
Asbjørn Haaning Nielsen, Jes Vollertsen
Midlertidig vandstandssænkning i Skærsø? (s 14)
Ronja Nygaard, Anna M. Klamt, Sandra M. Døssing, Henning S. Jensen, Kasper Reitzel, Frede Ø. Andersen
Er Fakta død? (s 18)
Bent Lauge Madsen
Miljølitteraturen (X) (s 23)
Fredderikke baronesse von Dant

Droner - et nyt værdifuldt værktøj til kystnær overvågning (s 24)
Niels Svane, Mogens R. Flindt, Erik Kristensen, Thomas Valdemarsen
Skarven beriger naturen i Holmegaard Mose (s 29)
Benjamin Nielsen
Nyt stenriv i Lillebælt (s 32)
Michael Olesen, Lena Marie Bau, Søren Larsen
Vand & Jord har brug for sponsorer (s 35)

Gyldensteen Strand - fra agerland til kystlagune (s 36)
Erik Kristensen, Mogens R. Flindt, Sandra Walløe Thorsen, Marianne Holmer, Thomas Valdemarsen