Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Redaktion

Charlotte Kjærgaard
Århus Universitet, Faculty of Science and Technology. Institut for Agroøkologi

Mogens Henze
DTU Miljø

Søren Brandt
Herning Kommune, Teknik & Miljø, Natur og grønne områder

Anja Skjoldborg Hansen
DCE –Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Astrid Zeuthen Jeppesen
NIRAS

Redaktionskomite

Tina Pedersen
Struer Kommune, Natur- og Miljøafdelingen

Anders Erichsen
DHI - Institut for Vand og Miljø

Kristine Garde
Scion-DTU

Birgit Paludan
Solrød-Greve Forsyning

Benjamin Nielsen
Webredaktør for Vand & Jord

Loren Ramsay
VIAUC

Mogens Flindt
SDU

Heidi Barlebo Christiansen
GEUS

Steen Ø. Dahl
Orbicon

Administration

Claus Hagebro
FAO (consultant)

Anders Eriksen
DHI

Jens Olesen
DR

Annoncer

Claus Hagebro
FAO (consultant)

Udgiver og abonnement

Forlaget Nepper & Stagehøj

Tidsskriftet udgives med støtte fra …