Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Redaktion

Charlotte Kjærgaard
SEGES

Mogens Henze
DTU Miljø

Claus Hagebro
Konsulent

Søren Brandt
Herning Kommune, Teknik & Miljø, Natur og grønne områder

Anja Skjoldborg Hansen
DCE –Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet

Astrid Zeuthen Jeppesen
NIRAS

Redaktionskomite

Steen Ø. Dahl
Freelance

Anders Erichsen
DHI - Institut for Vand og Miljø

Kristine Garde
FORCE Technology

Benjamin Nielsen
Webredaktør for Vand & Jord

Loren Ramsay
VIAUC

Mogens Flindt
SDU

Heidi Barlebo Christiansen
GEUS

Annoncer

Claus Hagebro
Konsulent

Udgiver og abonnement

Forlaget Nepper & Stagehøj

Tidsskriftet udgives med støtte fra …