Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Abonnement

Tidsskriftet Vand & Jord udkommer 4 gange om året. Ved at tegne abonnement er du med til at sikre, at bladet fortsat kan fungere som et seriøst informerende tidsskrift.

Abonnementspriserne inklusiv forsendelse er følgende:

Studenterabonnement 150 kr. incl. moms
Privat abonnement 240 kr. incl. moms
Institutions-abonnement 600 kr. incl. moms
Ved tegning af abonnement tilsendes de tidligere numre for året.

Abonnement tegnes hos forlaget Nepper & Stagehøj ved at sende en mail til:


med oplysninge om navn og adresse samt ønsket abonnementsform.

Tidligere årgange kan bestilles ved direkte henvendelse til forlaget på ovennævnte mailadresse.

Tegning af abonnement

Blanket til abonnement hentes her:

Tidsskriftet udgives med støtte fra …