Tidsskriftet - Abonnement - Seneste nummer - Tidligere numre - E-bøger - Forfattervejledning - Redaktion

Vand & Jord

Vand & Jord er et dansk fagtidsskrift med artikler og debat om miljøforhold i vore ydre omgivelser.
Emnerne omfatter alle forhold i vandets kredsløb, rent eller forurenet.
Tidsskriftet formidler ny og aktuel viden til alle, der arbejder med og har interesse i dansk og international miljø- og naturbeskyttelse.

Vand & Jord er uafhængig af organisations- og firmainteresser

© Selskabet for Vand og Jord og forlaget Nepper & Stagehøj.


Skarven beriger naturen i Holmegaard Mose

Vand & Jord 1, februar 2016.
De seneste artikler i Vand & Jord kan læses ved at abonnere på tidsskriftet.
Artikler fra 2 år tilbage kan downloades fra hjemmesiden.

Tidsskriftet udgives med støtte fra …